Category Archives: Blog

Najważniejsze funkcje jakie powinien posiadać dobry program do gabinetu lekarskiego

Dzisiejsze pole medyczne jest niezwykle złożone, stale rośnie i się rozwija. Każda praktyka medyczna poszukuje najskuteczniejszych technik, które pomogą zarządzać gabinetem lekarskim. Jednym z ostatnio popularnych rozwiązań stało się korzystanie z oprogramowania medycznego, które pozwala prowadzić dokumentację medyczną w sposób elektroniczny. Narzędzie to okazało się dużym ułatwieniem codziennej pracy lekarzy i specjalistów, gdyż przyśpiesza czas pracy, co umożliwia przeznaczenie go na potrzeby pacjentów....
dalej...

Aplikacje mobilne jako rozwiązanie wzmacniające efektywność pracy lekarzy

Korzystanie z zasobów programów do e-dokumentacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wpływa na poprawę jakości świadczonych usług, a tym samym umożliwia korzystanie z zasobów programu w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Rozwiązanie w postaci aplikacji mobilnych do gabinetów wiąże się z rozwojem programów do e-dokumentacji, a tym samym przekłada się na pełne wykorzystanie możliwości dotychczasowych programów....
dalej...

Elektroniczna dokumentacja medyczna, a kontakt z pacjentem

Może się wydawać, że elektroniczna dokumentacja medyczna orientuje się głównie wokół stworzenie efektywnej alternatywy dla papierowej dokumentacji. Tymczasem programy, które stwarzane są w ramach e-dokumentacji, dają także możliwość podtrzymywania kontaktu z pacjentami – rozumie się przez to m.in.:...
dalej...

Parafraza w procesie sprzedaży

Poprawne relacje z klientami to nie tylko dbanie o dobrą atmosferę rozmowy czy wysokie standardy obsługi. Relacje opierają się przede wszystkim na umiejętności przeprowadzania skutecznych rozmów. Chodzi tutaj o aktywne słuchanie, które wyraża się poprzez parafrazowanie, jak i klaryfikację słów rozmówcy....
dalej...

Aplikacje medyczne – czym są i jakie są zalety wynikające z ich korzystania

W czasach stale rosnącego postępu technicznego nie sposób znaleźć dziedziny, w której nie korzysta się z usług informatycznych. Również coraz więcej placówek medycznych korzysta z programów do rejestracji pacjentów. Wspomagają one proces rejestracji pacjentów, gromadzą dane dotyczące leczenia poszczególnych pacjentów oraz umożliwiają planowanie badań. Czym dokładnie są aplikacje medyczne i dlaczego warto z nich korzystać?...
dalej...

Różnorodność badań obserwacyjnych

Jedną ze starszych metod prowadzenia badań i zbierania danych, w których główną rolę odgrywa obserwacja, jest nic innego jak metoda obserwacyjna. Największą zaletą tego typu badań jest fakt, że nie zmieniają one środowiska, w którym są prowadzone. Innymi słowy, obszar lokalny, w którym prowadzone jest badanie, nie zmienia się po zakończeniu badania. Istotnym elementem procesu badawczego jest tzw. obserwacja naukowa. Dzięki niej, badacz w sposób celowy i niezwykle uważny poznaje fakty, które z kolei przekładają się na wnioski i spostrzeżenia naukowe, dające początek wielu badaniom naukowym. Zatem elementy badań obserwacyjnych można zaobserwować również w innych metodach. Warto przed przystąpieniem do badania, skonstruować schemat procesu obserwacyjnego, według którego badanie będzie prowadzone. Przed rozpoczęciem badania, badacz stawia hipotezy, które zostają w trakcie badania potwierdzone lub zaprzeczone, a niewątpliwie pomocny w tym okazuje się przewodnik obserwacyjny....
dalej...

Medyczne analizy statystyczne

Dla rozwoju firm farmaceutycznych i medycznych niezwykle ważne jest przeprowadzani różnorakich badań, od klinicznych, przez obserwacyjne i edukacyjne, po epidemiologiczne. Dzięki nim mogą sprawdzać działanie opracowanych przez siebie leków bądź procedur medycznych i wprowadzać je na rynek. Takie badania przeprowadzane są cały czas w związku z tym istnieje duży popyt na ich przygotowanie, realizację i analizę ich wyników. Zajmować się tym mogą same firmy, które chcą sprawdzić swoje leki/procedury albo profesjonalne agencje badawcze posiadające nieocenione doświadczenie w statystyce medycznej. Polecane jest raczej to drugie rozwiązanie, co związane jest z gwarancją rzetelności i obiektywności wyników i przeprowadzonych analiz statystycznych....
dalej...