Elektroniczna dokumentacja medyczna, a kontakt z pacjentem

By | 10 lipca 2018

Może się wydawać, że elektroniczna dokumentacja medyczna orientuje się głównie wokół stworzenie efektywnej alternatywy dla papierowej dokumentacji. Tymczasem programy, które stwarzane są w ramach e-dokumentacji, dają także możliwość podtrzymywania kontaktu z pacjentami – rozumie się przez to m.in.:

  •  umożliwienie rezerwacji wizyt online przez pacjentów;
  •  wysyłanie do pacjentów powiadomień w formie SMS.

Przy czym wspomniane powiadomienia mogą dotyczyć zarówno zbliżającego się terminu wizyty, jak i potwierdzenia rejestracji.   Zastosowanie Internetu do utrzymywania kontaktu z pacjentem Jednak kontakt z pacjentem może być podtrzymywany także, dzięki wykorzystaniu własnej strony WWW gabinetu. Program dla gabinetu lekarskiego pozwala na personalizację swojej strony internetowej na własnej domenie przy wykorzystaniu gotowych już szablonów. Funkcja ta jednocześnie wiąże się z umożliwienie rezerwacji wizyt online przez samych pacjentów. Samodzielna rejestracja pacjentów oznacza:

  •  zwiększenie ich komfortu;
  •  możliwość samodzielnego wyboru daty i godziny z uwzględnieniem osobistych planów;
  •  możliwość zmieniania daty bądź godziny wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy SMS jest skuteczną formą kontaktu z pacjentem? Jeśli zaś brać pod uwagę możliwość wysyłania wiadomość tekstowych w formie SMS, można wyznaczyć takie zalety, jak:

  •   zmniejszenie odwołanych wizyt w ostatnim momencie;
  •  ograniczene wizyt niezrealizowanych;
  •  relatywnie niski koszt podtrzymania kontaktu z pacjentem.

SMS okazuje się być skuteczną formą kontaktu z pacjentem, gdyż w pozytywny sposób wpływa na zadowolenie pacjentów z otrzymanych usług. Można powiedzieć, że sam pacjent ma poczucie, że jego wizyta jest ważna dla danej placówki medycznej, a przypominanie o niej może zostać odebrane nawet, jako miły gest ze strony samych lekarzy.   Jaką rolę spełniają aplikacje mobilne? Zwracając uwagę na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia, warto pochylić się także nad aplikacjami mobilnymi. Co prawda same w sobie nie służą do podtrzymywania kontaktu między pacjentami, a lekarzami, ale przydają się podczas realizowanych wizyt w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnej, lekarz posiadając Internet, zyskuje dostęp do historii wizyt pacjenta, przebytych chorobach i dotychczasowych zaleceniach. Każda z wyżej wymienionych funkcji w artykule, pozwala na zwiększenie jakości kontaktu z pacjentami, dzięki wykorzystaniu możliwości programu dla gabinetu lekarskiego.