Badania ankietowe. Wartościowe dane i informacje o kosztach

By | 22 czerwca 2020

Ankietyzacja jest aktualnie jedną z najczęściej stosowanych metod badawczych oraz skutecznym sposobem zbierania danych dotyczących konsumentów. Badania ankietowe dają możliwość pozyskania danych w sposób mierzalny i porównywalny. Grupy reprezentatywnych respondentów przesyłają informacje za pomocą systemów online, dzięki badaniom CATI, PAPI lub CAWI. Warto podkreślić, że respondenci mają zapewnioną anonimowość, a także swobodę wypowiedzi.

 

Z czym związane są koszty badań

 

Badania ankietowe oraz czynniki mające na nie wpływ mają związek z kosztami badań. Biorąc pod uwagę realizację badań należy mieć na względzie koszty:

 • planowania,
 • realizacji,
 • doboru i opracowania narzędzi badawczych.

 

Opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusza) jest ułatwione poprzez panel do tworzenia ankiet SurvGo™ eksploracji. Pod uwagę należy wziąć m.in.:

 • opracowanie narzędzia badawczego – czyli po prostu kwestionariusza. Układ kwestionariusza i charakterystyczne moduły dają mozliwość zadawania pytań wielorakiego rodzaju – zamkniętych i otwartych, dodawania innych elementów audiowizualnych w ankietach elektronicznych,
 • przygotowanie wersji kwestionariusza online,
 • analizowanie zebranego materiału badawczego,
 • raportowanie wyników i statystyk zgromadzonych w trakcie badań.

 

Poza podstawowymi kosztami ankietyzacji cena badań jest również związana z wielkością próby badawczej. Papierowa ankietyzacja ma tym samym związek z koniecznym wydrukiem ankiet oraz ich kodowaniem. Największym wydatkiem związanym z kosztem badań jest realizacja. Dodatkowe zatrudnianie ankieterów i badaczy terenowych to dodatkowe koszty badań, zatem jedną z najbardziej opłacalnych metod badawczych jest metoda CAWI.

 

 

Koszty pojedynczej ankiety

Koszt pojedyńczej ankiety jest sumą elementów składających się na jej realizację. Są to przede wszystkim:

 • Sposób prowadzenia badań – badanie internetowe, badanie terenowe, wywiad telefoniczny;
 • Obszerność ankiety – ilość prowadzonych pytań, dobór próby badawczej, dodatkowe elementy audiowizualne w ankiecie, stopień komplikacji pytań.
 • Czas jaki należy poświęcić na stworzenie ankiety i realizację badań.

 

 

 Jak wybrać specjalisów do realizacji badań?

 

Największy wachlarz metod proponujących ankietyzację, wraż z różnymi metodami, doświadczenie badawcze, dostęp do panelu Badanie Opinii proponuje Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

 

Przykładowy cennik ankietyzacji w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®:

 • od 1 zł netto za jedną ankietę, która zostanie przeprowadzona (pośród pracowników lub klientów z dostarczeniem bazy adresów mailowych) do 2,50 zł netto za realizację ankiety ze wsparciem panelu konsumenckiego badanie-opinii.pl z dostępem do 100 000 panelistów
 • kosztorys ankietyzacji telefonicznej (CATI) jest zależny od liczby pytań. Jedna ankieta to cena ok. 10 do 20 złotych. Cena ankiet papierowych jest wyzsza, waha się od 15 do 30 złotych.

 

Badania ankietowe są także związane z kosztami dodatkowymi uwzględniajacymi

 

 • analizy statystyczne:
 • przygotowanie metodologii:
 • przygotowanie narzędzi badawczych:
 • stałe konsultacje i pomoc eksperckę

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, aby dokładnie oszacować koszty badań ankietowych.