Tag Archives: eCRF

Profesjonalne CRO – jak ważna jest parafraza?

Poprawne relacje z klientami to nie tylko dbanie o dobrą atmosferę rozmowy czy wysokie standardy obsługi. Relacje opierają się przede wszystkim na umiejętności przeprowadzania skutecznych rozmów. Chodzi tutaj o aktywne słuchanie, które wyraża się poprzez parafrazowanie, jak i klaryfikację słów rozmówcy.   O co chodzi z parafrazą? W procesie sprzedaży parafraza daje szansę na sprawdzenie tego czy we właściwy sposób zrozumieliśmy słowa klienta.  Polega ona na zaprezentowaniu własnymi słowami wypowiedzi drugiej osoby, ale w taki sposób, aby zachować jej sens. Wspiera ona nie tylko sam akt sprzedaży, lecz także jest przydatna, jeśli chodzi o prowadzenie różnorakich negocjacji.  A jak wiemy negocjacje są bardzo ważne w procesie pozyskiwania klienta np. profesjonalne CRO.  Są klienci z którymi trzeba umieć rozmawiać....
dalej...

Clinical data management – innowacyjne możliwości narzędzi badawczych

Zarządzając projektami badawczymi bardzo ważne jest uwzględnienie wszystkich możliwości, które mogą ujawnić się w trakcie przeprowadzanego procesu badawczego. Przez te możliwości rozumie się wszystkie pozytywne, jak i negatywne wydarzenia, które mogą wpłynąć na przebieg badania. System eCRF posiada specjalistyczne możliwości (clinical data management), które wpływają na skuteczne zarządzanie podejmowanych projektów....
dalej...

Różnorodność badań obserwacyjnych

Jedną ze starszych metod prowadzenia badań i zbierania danych, w których główną rolę odgrywa obserwacja, jest nic innego jak metoda obserwacyjna. Największą zaletą tego typu badań jest fakt, że nie zmieniają one środowiska, w którym są prowadzone. Innymi słowy, obszar lokalny, w którym prowadzone jest badanie, nie zmienia się po zakończeniu badania. Istotnym elementem procesu badawczego jest tzw. obserwacja naukowa. Dzięki niej, badacz w sposób celowy i niezwykle uważny poznaje fakty, które z kolei przekładają się na wnioski i spostrzeżenia naukowe, dające początek wielu badaniom naukowym. Zatem elementy badań obserwacyjnych można zaobserwować również w innych metodach. Warto przed przystąpieniem do badania, skonstruować schemat procesu obserwacyjnego, według którego badanie będzie prowadzone. Przed rozpoczęciem badania, badacz stawia hipotezy, które zostają w trakcie badania potwierdzone lub zaprzeczone, a niewątpliwie pomocny w tym okazuje się przewodnik obserwacyjny....
dalej...

Medyczne analizy statystyczne

Dla rozwoju firm farmaceutycznych i medycznych niezwykle ważne jest przeprowadzani różnorakich badań, od klinicznych, przez obserwacyjne i edukacyjne, po epidemiologiczne. Dzięki nim mogą sprawdzać działanie opracowanych przez siebie leków bądź procedur medycznych i wprowadzać je na rynek. Takie badania przeprowadzane są cały czas w związku z tym istnieje duży popyt na ich przygotowanie, realizację i analizę ich wyników. Zajmować się tym mogą same firmy, które chcą sprawdzić swoje leki/procedury albo profesjonalne agencje badawcze posiadające nieocenione doświadczenie w statystyce medycznej. Polecane jest raczej to drugie rozwiązanie, co związane jest z gwarancją rzetelności i obiektywności wyników i przeprowadzonych analiz statystycznych....
dalej...

Rozwiązania dla małych, średnich i dużych firm

Programy szyte na miarę są gamą indywidualnie tworzonych rozwiązań oraz dostosowanych w taki sposób, że zaspokajają potrzeby klientów. Aplikacje dedykowane tworzy się na specjalne zamówienie, po ówczesnym przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb i wymagań firmy zlecającej ich wykonanie....
dalej...

Badania rynku medycznego

Nie tylko medycyna rozwija się w bardzo szybkim tempie w XXI wieku, lecz każda z innych dziedzin nauki. Rynek medyczny, by był innowacyjny musi ciągle wprowadzać niekonwencjonalne metody działania, by przełamać dawne przyzwyczajenia, a tym samym wpłynąć pozytywnie na stosunki z klientami oraz kontrahentami. Można śmiało stwierdzić, że prawidłowe funkcjonowanie w branży medycznej wynika ze wsparcia badawczego i informacyjnego. Uwarunkowania prawne, działania konkurencji, zwyczaje konsumentów, jak i wszystkich tendencji wynikających z zakresu działania są zatem głównymi przyczynami zachodzących i odczuwalnych zmian. Naczelnym zadaniem badań rynku medycznego jest sprawne funkcjonowanie firmy. Warto podkreślić, że proces badawczy nie jest trudny i istnieje możliwość, że przeprowadzi go pracownik firmy, lecz, aby móc mówić, że badanie to wykonano w pełni obiektywny i rzetelny sposób, lepiej wybrać firmę zewnętrzną. Wyniki badawcze mają za zadanie wprowadzić zmiany w dotychczasowym zarządzaniu, więc wybór profesjonalnej agencji badawczej jest jak najbardziej trafny. Wybierając wykonawcę badania, warto dokładnie przyjrzeć się doświadczeniu jakim dysponuje firma. Dobrze wykwalifikowani pracownicy będą dwoić się i troć, aby jak najlepiej wykonać swoja pracę, a co za tym idzie, przyczynić się do podnoszenia prestiżu swej marki. Tylko najlepsza agencja badawcza jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, a także przeprowadzić szybko i sprawnie cały proces badawczy. Badania marketingowe, obserwacyjne i epidemiologiczne wchodzą w zakres opisywanego badania rynku medycznego. Nie należy błędnie odczytywać ich zadań, gdyż nie tylko firmy wprowadzające nowy produkt mogą je zlecać, lecz każde przedsiębiorstwo, nawet dobrze prosperujące ma taką możliwość. Dla firm „na szczycie” istnieje opcja, poprzez owe badania, sprawdzenia czy w równym stopniu spełniają oczekiwania swoich odbiorców, czy należy je nieco zmodyfikować....
dalej...