Tag Archives: badania ankietowe

Badania ankietowe. Wartościowe dane i informacje o kosztach

Ankietyzacja jest aktualnie jedną z najczęściej stosowanych metod badawczych oraz skutecznym sposobem zbierania danych dotyczących konsumentów. Badania ankietowe dają możliwość pozyskania danych w sposób mierzalny i porównywalny. Grupy reprezentatywnych respondentów przesyłają informacje za pomocą systemów online, dzięki badaniom CATI, PAPI lub CAWI. Warto podkreślić, że respondenci mają zapewnioną anonimowość, a także swobodę wypowiedzi....
dalej...

Badania ankietowe – jaką mają wartość?

Przeprowadzając proces badawczy bardzo ważne jest, aby w odpowiedni sposób dobrać narzędzia badawcze. Jako najpopularniejszą metodę można uznać badania ankietowe (telefoniczne, internetowe), które dają wiele możliwości. Ankiety wykorzystuje się zarówno w wywiadach bezpośrednich, jak i telefonicznych czy też internetowych....
dalej...

Płatne ankiety online

Świat, w którym wszyscy działają w sposób globalny, daje wiele możliwości zatrudnienia. W ostatnich dziesięcioleciach powstało wiele nowych zawodów, które wcześniej nie istniały. Rozwój nauki spowodował, że ludzi stają się co raz bardziej wykształceni i przede wszystkim, świadomi siebie i świata, w którym żyją. Dawniej praca wiązała się z każdym zajęciem, które było wykonywane poza domem i przynosiło dochód. Obecnie pojęcie pracy nieco się zmieniło. Kobiety nie muszą już zajmować się tylko domem, przy jednoczesnej rezygnacji z rozwoju kariery. Podobnie sytuacja wygląda z osobami na emeryturze czy rencie, którzy z różnych powodów związani są z domem....
dalej...