Tag Archives: analizy statystyczne

Różnorodność badań obserwacyjnych

Jedną ze starszych metod prowadzenia badań i zbierania danych, w których główną rolę odgrywa obserwacja, jest nic innego jak metoda obserwacyjna. Największą zaletą tego typu badań jest fakt, że nie zmieniają one środowiska, w którym są prowadzone. Innymi słowy, obszar lokalny, w którym prowadzone jest badanie, nie zmienia się po zakończeniu badania. Istotnym elementem procesu badawczego jest tzw. obserwacja naukowa. Dzięki niej, badacz w sposób celowy i niezwykle uważny poznaje fakty, które z kolei przekładają się na wnioski i spostrzeżenia naukowe, dające początek wielu badaniom naukowym. Zatem elementy badań obserwacyjnych można zaobserwować również w innych metodach. Warto przed przystąpieniem do badania, skonstruować schemat procesu obserwacyjnego, według którego badanie będzie prowadzone. Przed rozpoczęciem badania, badacz stawia hipotezy, które zostają w trakcie badania potwierdzone lub zaprzeczone, a niewątpliwie pomocny w tym okazuje się przewodnik obserwacyjny....
dalej...

Medyczne analizy statystyczne

Dla rozwoju firm farmaceutycznych i medycznych niezwykle ważne jest przeprowadzani różnorakich badań, od klinicznych, przez obserwacyjne i edukacyjne, po epidemiologiczne. Dzięki nim mogą sprawdzać działanie opracowanych przez siebie leków bądź procedur medycznych i wprowadzać je na rynek. Takie badania przeprowadzane są cały czas w związku z tym istnieje duży popyt na ich przygotowanie, realizację i analizę ich wyników. Zajmować się tym mogą same firmy, które chcą sprawdzić swoje leki/procedury albo profesjonalne agencje badawcze posiadające nieocenione doświadczenie w statystyce medycznej. Polecane jest raczej to drugie rozwiązanie, co związane jest z gwarancją rzetelności i obiektywności wyników i przeprowadzonych analiz statystycznych....
dalej...

Badania marketingowe i ich zastosowanie

badania marketingoweBadania marketingowe to jedne ze zdecydowanie najważniejszych badań, które wpływają na ograniczenie ryzyka związanego z procesami decyzyjnymi w przedsiębiorstwach. Przede wszystkim jest to systematyczne zbieranie, zapisywanie oraz dogłębne analizowanie informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, w celu umożliwiania sobie tworzenia profesjonalnej strategii działań marketingowych. Można także powiedzieć, iż badania marketingowe, mają na celu prowadzenie do optymalizacji procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach, w celu stałego podnoszenia jakości swoich usług a tym samym wpływania na wyższy poziom zadowolenia klienta....
dalej...