Profesjonalne CRO – jak ważna jest parafraza?

By | 7 maja 2018

Poprawne relacje z klientami to nie tylko dbanie o dobrą atmosferę rozmowy czy wysokie standardy obsługi. Relacje opierają się przede wszystkim na umiejętności przeprowadzania skutecznych rozmów. Chodzi tutaj o aktywne słuchanie, które wyraża się poprzez parafrazowanie, jak i klaryfikację słów rozmówcy.   O co chodzi z parafrazą? W procesie sprzedaży parafraza daje szansę na sprawdzenie tego czy we właściwy sposób zrozumieliśmy słowa klienta.  Polega ona na zaprezentowaniu własnymi słowami wypowiedzi drugiej osoby, ale w taki sposób, aby zachować jej sens. Wspiera ona nie tylko sam akt sprzedaży, lecz także jest przydatna, jeśli chodzi o prowadzenie różnorakich negocjacji.  A jak wiemy negocjacje są bardzo ważne w procesie pozyskiwania klienta np. profesjonalne CRO.  Są klienci z którymi trzeba umieć rozmawiać.

Parafraza daje szansę na:

  • dokładne zrozumienie potrzeb i trudności klienta;
  • uporządkowanie toku rozmowy;
  • wyjaśnienie niejasności;
  • efektywną komunikację.

Na czym polega skuteczność? Stąd też parafraza jako narzędzie dobrej rozmowy z klientem służy do podnoszenia jakości relacji, a samo jej zastosowanie może przynieść pozytywne efekty np. zapobiec odchodzeniu klientów z powodu odczuwanego niezadowolenia, podnoszenie poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów czy też rozpoznawania problemów i trudności najczęściej występujących wśród odbiorców.