EDM dokumentacja medyczna: możliwości czy zagrożenia?

By | 24 kwietnia 2018

 

Odpowiadając na pojawiający się obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) powstał fachowy program dla gabinetu lekarskiego, które umożliwiają zorganizowanie pracy lekarzy oraz konkretnych ośrodków. Tym samym warto zaznaczyć, że rozwiązanie to będzie stanowić wsparcie zarówno dla małych gabinetów, jak i dużych przychodni.

 

Na co pozwoli e-dokumentacja medyczna?

Już na samym początku warto zaznaczyć, że rozwiązanie to nie tylko pozwala na zwiększenie komfortu lekarzy, ale także pacjentów. Jednocześnie pozwala na ułatwienie pracy pielęgniarek czy nawet księgowych. Wraz z wprowadzeniem e-dokumentacji pojawi się możliwość:

  • swobodnego zapisywania się na wizyty i zmienia terminu;
  • tworzenia elektronicznych kart pacjentów;
  • wprowadzenia powiadomień dla pacjentów w formie SMS;
  • projektowania aplikacji dla lekarzy poprawiających organizację ich pracy.

 

Czy EDM jest bezpieczna?

Z pewnością o zaproponowanym rozwiązaniu można powiedzieć, że jest bezpieczne, a jednocześnie zwiększa swobodę samych pacjentów. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że system ten:

  • zarządza dostępem konkretnych użytkowników do danych;
  • oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego zapobiega utracie bądź uszkodzeniu danych;
  • daje możliwość tworzenia kopii zapasowych.

Zaś jeśli chodzi o swobodę pacjentów to system ten z pewnością pozwala na zwiększenie samodzielności pacjenta oraz nastawiony jest na realizację jego potrzeb oraz wymagań takich jak np. wysyłanie przypomnień o zbliżających się wizytach.

 

W jaki sposób e-dokumentacja usprawnia pracę?

W głównej mierze chodzi tutaj o zastosowanie intuicyjnego kalendarza – w szczególności, jeśli chodzi o lekarzy oraz powiadomień SMS (w odniesieniu do pacjentów). Te dwie funkcje systemu pozwalają na lepszą organizację pracy, a z pewnością ułatwiają proces rejestracji pacjentów. Warto zaznaczyć, że EDM pozwala na integrowanie z zewnętrznymi systemami rejestracji wizyt. Stąd można powiedzieć, że najmocniejszą stroną zaproponowanego rozwiązania jest polepszenia kwestii związanych z organizacją pracy placówek medycznych.

 

Sukcesy inspirują do dalszych działań

Zdaniem podsumowania można powiedzieć, że e-dokumentacja pozwala na wprowadzanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań. Następnym krokiem ma być stosowanie elektronicznych skierowań oraz recept. Z wykorzystaniem programu dla gabinetu lekarskiego pojawiają się nowe inspiracje, które wprowadzone w życie mogą nie tylko usprawnić organizację pracy, ale przede wszystkim zwiększyć komfort oraz bezpieczeństwo gromadzonych danych.