Clinical data management – innowacyjne możliwości narzędzi badawczych

By | 23 marca 2018

Zarządzając projektami badawczymi bardzo ważne jest uwzględnienie wszystkich możliwości, które mogą ujawnić się w trakcie przeprowadzanego procesu badawczego. Przez te możliwości rozumie się wszystkie pozytywne, jak i negatywne wydarzenia, które mogą wpłynąć na przebieg badania. System eCRF posiada specjalistyczne możliwości (clinical data management), które wpływają na skuteczne zarządzanie podejmowanych projektów.

 Narzędzie stanowi podstawę badania

Zwracając uwagę na stawiane wyzwania względem procesów badawczych należy dobierać narzędzia, które pozwolą na wydobywanie maksymalnej ilości wiedzy, a przy tym pozwolą na szybkie realizację stawianych celów. Właściwie dobrane narzędzie ponadto:

 • wpływa na rozumienie aktualnej sytuacji;
 • oddziałuje na trafność podejmowanych decyzji;
 • pozwala na wychwycenie zależności i korelacji;
 • odpowiada na skonkretyzowane potrzeby i oczekiwania.

Dzięki stworzeniu narzędzia, które koncentruje się na potrzebach rynku badawczego możliwym jest oddziaływanie na sposób zarządzania projektami, a w tym także danymi (clinical data management).

Możliwości dają efekty

System eCRF zdając sobie z sprawę z postępu naukowego oraz wzrastających potrzeb badawczych i tym samym oferuje możliwości, które bezpośrednio oddziałują na uzyskane wnioski. Przede wszystkim należy podkreślić takie możliwości systemu jak:

 • zdalne gromadzenie danych;
 • data management;
 • monitorowanie postępów badania;
 • tworzenie statystyk realizowanych działań.

Dzięki rozwijaniu możliwości systemu realnym staje się podnoszenie jakości efektów badania.

Sposób zarządzania to klucz do sukcesu

Poprawne zarządzanie projektem badawczym umożliwia osiąganie takich efektów, które będą satysfakcjonujące tak dla badacza, jak i osoby zlecającej badanie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na realizację oczekiwań względem projektu badawczego oraz wykorzystanych metoda badawczych, które zaś przekładają się na wynik badania. Dzięki użyteczności systemu eCRF (m.in. dzięki clinical data management) można przeprowadzać pełnowartościowe procesy badawcze.

Każdy etap procesu jest najważniejszy

Zarządzanie nie tylko odnosi się do wyznaczania etapów badania i czuwania nad ich realizacją, ale także uwzględnia:

 • relacje utrzymywane z klientem;
 • sposób gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych;
 • formę i treść prezentowanych wyników.

Tym samym należy powiedzieć, iż eCRF dzięki swojej wysokiej funkcjonalności (m.in. clinical data management) tworzy rozwiązania, które potrzebne są na innowacyjnym rynku badawczym.