Badania ankietowe – jaką mają wartość?

By | 17 stycznia 2018

Przeprowadzając proces badawczy bardzo ważne jest, aby w odpowiedni sposób dobrać narzędzia badawcze. Jako najpopularniejszą metodę można uznać badania ankietowe (telefoniczne, internetowe), które dają wiele możliwości. Ankiety wykorzystuje się zarówno w wywiadach bezpośrednich, jak i telefonicznych czy też internetowych.

 

W jaki sposób dobrać metodę?

W procesie badawczym wyróżnia się:

 •       metody jakościowe np. wywiady pogłębione indywidualne;
 •       metody ilościowe np. badania ankietowe (telefoniczne, internetowe).

Można powiedzieć, iż każde z nich stanowi wyposażenie badacza, z którego może on zamiennie korzystać. Przy czym metody jakościowe skupiają się na zrozumieniu zjawiska i  zobaczeniu perspektywy odbiorcy danego zjawiska, rzeczy itp., które poddane jest badaniu.

Metody ilościowe skupiają się natomiast na wyjaśnieniu i na kontroli danej kwestii, na uchwyceniu rzeczywistości w nawiasie liczb.

 

Metody ilościowe i jakościowe powinno się łączyć

I tak dla przykładu: metody ilościowe pozwalają na uzyskanie informacji dotyczącej ile osób daną rzecz zna, ilu osobom ta rzecz się kojarzy pozytywnie, jak często sięga się po ten produkt. Natomiast pogłębienie badań można nastąpić za pośrednictwem metod jakościowych, które pozwolą na określenie wieku, pochodzenia, potrzeb i motywacji konsumentów.

 

Wybór narzędzi badawczych zależy od celu badania

Do badań ilościowych zalicza się wszystkie badania kwestionariuszowe, a w tym:

 •       badania wykonywane metodą PAPI
 •       wywiady telefoniczne – CATI
 •       wywiady internetowe – CAWI
 •       wywiady wspomagane mobilnie – CAPI.

Jeśli skupić się na metodach jakościowych odnajdzie się wśród nich takie techniki jak wywiady pogłębione indywidualnie czy zogniskowane wywiady grupowe. Co więcej można wykorzystać takie narzędzia jak:

 1. eksperyment
 2. obserwacja.

 

Zróżnicowanie metod jest zaletą

Warto zauważyć, że metody jakościowe i ilościowe zawsze powinny ze sobą korespondować. Warto przygotowując proces badawczy zastanowić się nad wykorzystaniem tak metod ilościowych, jak i jakościowych. Warto wykorzystać np. badania ankietowe (telefoniczne, internetowe) i podeprzeć je zogniskowanym wywiadem grupowym. Każde z nich pozwalają na inne uchwycenie rzeczywiści, a przy tym na:

 •                 weryfikację otrzymanych danych;
 •                 zauważenie pozostałych zależności;
 •                 przyjrzenie się problemowi z innej perspektywy.

 

Uwzględniając zalety każdej z metod należy zauważyć, że badania ankietowe (telefoniczne, internetowe) stanowią punkt wyjścia dla większości narzędzi. Wykorzystanie kwestionariusza ankiety jest uniwersalne, gdyż pozwala na uporządkowanie badania, a także na skupieniu się na najważniejszych kwestiach.