Analiza statystyczna

By | 15 kwietnia 2019

 Czym jest analiza statystyczna w biznesie?

Analizy statystyczne to proces gromadzenia danych, badanie i prezentowania wyników w celu odkrycia podstawowych wzorców i trendów dotyczących zróżnicowanych zjawisk. Statystyki stosuje się codziennie – w badaniach, przemyśle, aby podejmować decyzje dotyczące przyszłości w oparciu o precyzyjne obliczenia.

Biznes i statystyka – doskonałe połączenie

            Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego jak użytecznym narzędziem jest analiza statystyczna dla rozwoju biznesu, niezależnie od branży w jakiej funkcjonuje. Efektywne przeprowadzenie całego procesu badawczego, powierzone najlepszym ekspertom może zaowocować podjęciem kluczowych decyzji i wprowadzić przedsiębiorstwo na wyższy poziom rozwoju.

Umiejętność interpretowania danych istotnych dla biznesu celem osiągnięcia efektów takich jak:

ocena ryzyka odejścia klienta od Twojej marki,

możliwość przewidzenia przywiązania klientów wobec Twojej firmy,

zbadanie opinii klientów,

sprawdzenie skuteczności kampanii promocyjnych i reklamowych,

rokowanie sprzedaży i utrzymaniu produktów na rynku,

sprawdzenie świadomości spontanicznej i wspomaganej Twojej marki.

 

Badanie konsumentów – tradycyjnie i nowatorsko

           

            Tradycyjne metody analizy są stosowane przez naukowców od tysięcy lat. Jednak dzisiejsze ilości danych sprawiają, że statystyki stają się coraz bardziej wartościowe, dokładne i celowe. Proces wsparcia rozwoju biznesu przez profesjonalistów z dziedziny statystyki przebiega w kilku etapach:

planowania badania, gdzie definiuje się próbę badawczą; przygotowuje ankiety oraz wskazuje źródła, skąd będą pobierane dane

przygotowania ankiet i kwestionariuszy oraz kodowania kwestionariuszy
w nowatorskim systemie survGO™ oraz panelu badanie-opinii.pl

zbierania danych – za pomocą różnych technik badań ankietowych,
z wykorzystaniem różnych narzędzi np.: CATI, CAWI, PAPI; wysyłka ankiet do grupy docelowej za pomocą sms, mail lub kontaktu z respondentem, gromadzenie danych z baz dostępnych publicznie, za pomocą metaanaliz,

na poziomie analiz, z wykonaniem statystyk opisowych; analizy zależności zachodzących zjawisk i analiz porównawczych; wizualizacji i interpretacji wyników wraz z rekomendacją

 

Innowacyjne rozwiązania panelu survGO™ i PaneluBadanie-opinii.pl możesz zastosować samodzielnie. To duże ułatwienie dla kreatywnych przedsiębiorców, którzy mają pomysł na własne badanie. Dzięki tym dwóm platformom można szybko i w prosty sposób stworzyć ankiety i rozesłać je do wybranej grupy respondentów. Wyniki z przeprowadzonych badań otrzymasz już w ciągu 24h, a przez cały okres ich trwania będziesz mieć stały dostęp do aktualnych wyników. SurvGo i PaneluBadanie-opinii.pl to analiza statystyczna na zupełnie nowym poziomie.

Nasze narzędzia – Twój sukces

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad formułą nowego leku w firmie farmaceutycznej, czy planujesz kampanię reklamową dla znanej marki samochodowej, analiza statystyczna ze wsparciem ekspertów Biostat® stanie się kamieniem milowym na ścieżce Twojego sukcesu. Zaufaj najlepszym!